SLC List

SLC List

SANT NISCHAL SINGH PUBLIC SCHOOL, LADWA


List of students who have left the school (2021-2022)
Sr. No. SRN Student NAME Class Admission No.
1 1518656510 Rohan VII 2513
2 1515349630 Daksh Choudhary VIII 4493
3 1601361087 Jaiveer Bangar V 3564
4 1601838120 Jerish Kjumar V 3226
5 1601543942 Krish Laller V 3043
6 1606905628 Parnav Goel V 3828
7 1802942054 Aaradhya III 3778
8 1518814184 Sanyam VIII 2060
9 1518360142 Aksh Garg VI 3659
10 1518184866 Aayan Saini VI 3284
11 1518161964 Anvesha Saini VI 3277
12 2003426756 Mannat VI 4812
13 1601552019 Keshav Goel V 3344
14 1905568312 Sartaj II 4485
15 1807259603 Chandan Sharma V 4484
16 1802837830 Abhinav Dhiman III 4361
17 1708930293 Shivanshu IV 3308
18 1601711554 Divyam Laller V 3073
19 1601714692 Sameer Balram V 3573
20 1713623478 Mansirat Mandhan V 4147
21 1601713394 Naitik V 3157
22 1518980012 Bhuman VIII 4442
23 151876139 Priyanshu VIII 3562
24 1611241016 Aditya XI 3930
25 1905841703 Parik Saini VIII 4349
26 1807953132 Nandini V 4447
27 1518201853 Param Sharma VI 2780
28 1807953533 Aabha V 4446
29 1601376986 Manik V 3216
30 1604802542 Tanmay Garg VI 3832
31 1708548534 Naitik Garg IV 3830
32 1601917308 Vansh Beniwal V 3069
33 1905638194 Yashpreet Singh II 4503
34 1617095255 Sajal Mandhan V 4223
35 1515040353 Devansh Saini VIII 4104
36 1601557633 Vansh V 2993
37 1617064415 Shradha VI 4730
38 1807833291 Ravinder III 3709
39 1518480879 Harseerat Kaur VII 4676
40 1519577829 Parav Saini IX 2560
41 1518646970 Arnav VII 3056
42 1713324801 Lokesh VI 4112
43 1903829087 Ranmeet Singh II 4584
44 1603008887 Aniket XI 1390
45 1518797391 Tanish VIII 3489
46 1712407180 Janvi IV 3477
47 1711451732 Arnav Goel VIII 4180
48 1905893728 Aarav III 4737
49 1905882505 Prabhjot Singh III 4543
50 1905536682 Amandeep Singh II 4542
51 1802848031 Ganika III 4347
52 1519092425 Sourabh VIII 2235
53 1519282473 Ritesh Kumar IX 2576
54 1516655626 Ansh XI 4841
55 1602868494 Deepanshu Garg XI 2081
56 1519031786 Parth Kansal VIII 2438
57 1616270943 Tanvir Singh V 4446
58 1707835488 Nayan Jindal IX 4387
59 1807952659 Akshat Jindal VI 4388
60 1518600759 Bhawana VII 3301
61 1602868748 Aryan XI 1978
62 1710864161 Navdeep Singh XI 4089
63 Bhavika V 3219